Nytt styre, dommerutvalg og valgkomite 2020

På årsmøtet lørdag 1. februar ble følgende valgt inn i kretsens styre, dommerutvalg og valgkomite

Styret
Leder: Christer Rotseth
Nestleder: Jan Kenneth Antun
Sekretær: Peter Kupka
Kasserer: Tove Vedøy
Medlem: Mona Krey
Vara: Ina Kismul
Vara: Nina Rasmussen
 
Dommerutvalg:
Leder: Ralf Teetzmann
Nestleder: Jørgen Lorentz
Vara: Cordula Teetzmann
 
Valgkomite
Leder: Bjørg Rasmussen
Medlem: Renate Christiansen
Vara: Helge Mikalsen

Utskrift E-post

Trener/lederkonferanse 2020

 

Hordaland Svømmekrets inviterer herved til trener/lederkonferanse lørdag 1. februar 2020 . I år gjennomføres denne rett etter årets kretsting.

Sted: Scandic Bergen City

Tid: 11.00-16.00, inkludert felles lunsj 13.00-14.00 - Konferanse og lunsj er gratis for deltakerne.

Påmelding senest 24. januar 2020: sendes til leder@hordaland-svommekrets.no - med navn på deltakere pr. klubb

Vi har plass til 100 deltakere, og håper flest mulig klubber har anledning til å stille med representanter

Foredragsholdere:

Gard Kvale -  Sportssjef svømming NTG "Filosofi rundt studie og toppidrett!

Kristing Homb - Idrettskonsulent NSF "Parasvømming, rekruttering og trening"

Claus Gundersen - Daglig leder Bergen Stupeklubb !E-sorts akademiet: En unik sosial mestringsarena som kombinerer fysisk trening og gaming trening"

 

 

Utskrift E-post

Innkalling til kretsting 1. februar 2020

klubbe
 
 
 
 
 
Det innkalles til kretsting 2020 i Hordaland Svømmekrets.

Dato: Lørdag 1. februar 2020
Tid: 0930-1045
Sted: Scandic Bergen City
 
Påmelding sendes på vedlagte fullmaktsskjema pr epost til Hordaland Svømmekrets leder@hordaland-svommekrets.no senest 20. januar 2020
 
Innkomne forslag skal være kretsen i hende minimum 2 uker før årsmøtet (17. januar 2020)
 
Det vil samme dag bli arrangert en trener/lederkonferanse for kretsens trenere og ledere i perioden 1100-1600, inkludert lunsj 1300-1400.
Informasjon om konferansen og påmelding vil snart bli lagt ut på kretsens hjemmeside www.hordaland-svommekrets.no

 
 

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431