Invitasjon HSK trener/lederkonferanse 2.februar 2019

 

Hordaland Svømmekrets ønsker som i fjor å starte året med å invitere trenere og ledere fra svømme- og stupeklubber i Hordaland til konferanse med erfarne og dyktige foredragsholdere.

Sted: Scandic Bergen City
Tid: 1100 – 1800, samt felles middag kl 1900

Konferanse, lunsj og middag er gratis for deltakerne. Eventuell overnatting må dekkes av den enkelte klubb/deltaker.

Bekfreftet program er som følger:

  • Terje Nitter, daglig leder Tonus AS - «Basistrening og skadeforebygging»
  • Flemming S. Jensen & Finn Zachariassen, BSC/BS - «Utøvere – fra junior til senior»
  • Åge Olsen, daglig leder SSK - «Erfaringer etter sammenslåing av Madla SK og SSC»
  • Trond Berg Høvik, SMISO - «Et fokus på overgrep i idretten. Forekomst, hva gjør vi og hva kan vi se etter»
  • Hege Kristine Walløe, Advokat - «Varslingsrutiner i klubbene»
  • Hanne-Guri Arnesen, NSF Svøm Bergen - «Svøm Bergen og erfaringer så langt»


PÅMELDING 
Epost med navn på deltakere sendes pr klubb til: leder@hordaland-svommekrets.no snarest, og senest 21.januar 2019. Vi har plass til 100 deltakere, så endelig bekreftelse på plass vil bli sendt påmeldte deltakere.

Utskrift E-post

Innkalling til kretsting 2. februar 2019

Det kalles inn til Kretsting i Hordaland svømmekrets:

Dato: 2. februar 2019 kl 16.30

Sted: Scandic Bergen City

Klubbene oppfordres til å sende forslag på kandidater til styre og 

utvalg til valgkomiteen i tillegg til vanlige forslag som ønskes behandlet. 

Innkomne forslag skal være Kretsen i hende minimum 2 uker før årsmøtet (21. januar 2019)

Påmelding til kretsting gjøres vha fullmaktskjema.

Forslag og påmelding til kretsting sendes per e-post til leder@hordaland-svommekrets.no innen 21.januar 2019.

Kretsen ønsker våre klubber et godt nytt år, med mye aktivitet.

 

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431