Styre og utvalg

Valgt på tinget i Hordaland Svømmekrets 2020

Kretsstyre

Leder: Christer Rotseth leder@hordaland-svommekrets.no
Nestleder: Jan Kenneth Antun jken-ant@online.no
Sekretær: Peter Kupka
Kasserer: Tove Vedøy kasserer@hordaland-svommekrets.no
Styremedlem: Mona Krey
Vara: Ina Kismul
Vara: Nina Rasmussen
 

Dommerutvalg

Leder: Ralf Teetzmann lederDU@hordaland-svommekrets.no

Nestleder: Jørgen Lorentz
Medlem:  Sylvia Lægreid
Varamedlem: Cordula Teetzmann
 
Valgkomite
Leder: Bjørg Rasmussen
Medlem: Renate Christiansen
Vara: Helge Mikalsen

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431