Styre og utvalg

Valgt på tinget i Hordaland Svømmekrets 2018 

Kretsstyre

Leder: Christer Rotseth leder@hordaland-svommekrets.no
Nestleder: Atle Heimnes  athei@online.no
Sekretær: Peter Kupka 
Kasserer: Tove Vedøy kasserer@hordaland-svommekrets.no
Styremedlem: Renate Christensen 
Vara: Mona Krey  
Vara: Jan - Kenneth Anthun jken-ant@online.no 
 

Dommerutvalg

Leder: Sylvia Lægreid dommer@hordaland-svommekrets.no

Nestleder: Helge Mikalsen helgehmikalsen@gmail.com
Medlem: Anna Nøstbakken anna.saebo@gmail.com (Ungdomskontakt) 
Varamedlem: Jørgen Lorentz

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431