Styremøte 2.februar 2016

 Nytt fra HSK styret 2.februar 2016

Saker vi diskuterte var: Status regnskap, HSK hjemmeside, kjøp av pc og skriver, forberedelse til årsmøte, tildeling av midler til ÅM frokost, tildeling av stipend 2015 – oversikt legges ut på hjemmesiden, terminliste og bruk av bydelsbassengene

Neste styremøte – 23.februar

Utskrift