Dommerinfo

Dommer kurs for 2018 er planlagt til følgende datoer:

 

Filarkivet for dommere finner du ved å klikke på linken under

Her finner du skjema, dommerlister etc

Dommerutvalg

Leder: Sylvia Lægreid dommer@hordaland-svommekrets.no

Nestleder: Helge Mikalsen helgehmikalsen@gmail.com
Medlem: Anna Nøstbakken anna.saebo@gmail.com (Ungdomskontakt) 
Varamedlem: Jørgen Lorentz
 

1.     Dommerutvalget har ansvar for å skaffe dommere til lokale,

internasjonale (BSF) og nasjonale stevner.

2.     Bidra ved regeltolkninger og andre dommerrelaterte saker

3.     Være et bindeledd mellom kretsens dommere og NSF

4.     Ansvarlig for rekruttering av nye dommere

5.     Oppdatering av kretsens dommere

 

Dommerinstruktør (DI)

Dommerinstruktør i Hordaland er Rune Haaland
Hovedoppgaven er å drive/arrangere kurs – mail: ruhaala@online.no
 

Dommerhonorar
Dommerhonorar er: kr.150,- pr. økt med tillegg av dekning
av reiseutgifter beregnet etter kollektiv satser
Et stevne som varer mer enn 4 timer regnes som 2 økter

Dersom en ikke ønsker å benytte seg av arrangør sitt tilbud
på matservering, dekkes det for egen regning.

 

Her er link til noen gode «svømmevideoer» fra FINA

https://www.youtube.com/watch?v=A3RwuM7aer0&list=PLg25OJAWYpDKYgKlMfZ2vtptgIfNX0bzF&index=3

 

 

 

 

 

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431