Instruktørkurs svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser er avlyst

Energisenteret på Haukeland Sykehus er stengt.Risikovurdering ifm koronaviruset gjør at Hordaland Svømmekrets velger å avlyse kurset som var satt opp 21. mars 2020.
Det vil bli satt opp nytt kurs ved en senere anledning.

Utskrift E-post

Nytt fra HSK

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: AdO Arena

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431