Nytt styre, dommerutvalg og valgkomite 2020

På årsmøtet lørdag 1. februar ble følgende valgt inn i kretsens styre, dommerutvalg og valgkomite

Styret
Leder: Christer Rotseth
Nestleder: Jan Kenneth Antun
Sekretær: Peter Kupka
Kasserer: Tove Vedøy
Medlem: Mona Krey
Vara: Ina Kismul
Vara: Nina Rasmussen
 
Dommerutvalg:
Leder: Ralf Teetzmann
Nestleder: Jørgen Lorentz
Vara: Cordula Teetzmann
 
Valgkomite
Leder: Bjørg Rasmussen
Medlem: Renate Christiansen
Vara: Helge Mikalsen

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431