Innkalling til kretsting 1. februar 2020

klubbe
 
 
 
 
 
Det innkalles til kretsting 2020 i Hordaland Svømmekrets.

Dato: Lørdag 1. februar 2020
Tid: 0930-1045
Sted: Scandic Bergen City
 
Påmelding sendes på vedlagte fullmaktsskjema pr epost til Hordaland Svømmekrets leder@hordaland-svommekrets.no senest 20. januar 2020
 
Innkomne forslag skal være kretsen i hende minimum 2 uker før årsmøtet (17. januar 2020)
 
Det vil samme dag bli arrangert en trener/lederkonferanse for kretsens trenere og ledere i perioden 1100-1600, inkludert lunsj 1300-1400.
Informasjon om konferansen og påmelding vil snart bli lagt ut på kretsens hjemmeside www.hordaland-svommekrets.no

 
 

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431