Innkalling til kretsting 2. februar 2019

Det kalles inn til Kretsting i Hordaland svømmekrets:

Dato: 2. februar 2019 kl 16.30

Sted: Scandic Bergen City

Klubbene oppfordres til å sende forslag på kandidater til styre og 

utvalg til valgkomiteen i tillegg til vanlige forslag som ønskes behandlet. 

Innkomne forslag skal være Kretsen i hende minimum 2 uker før årsmøtet (21. januar 2019)

Påmelding til kretsting gjøres vha fullmaktskjema.

Forslag og påmelding til kretsting sendes per e-post til leder@hordaland-svommekrets.no innen 21.januar 2019.

Kretsen ønsker våre klubber et godt nytt år, med mye aktivitet.

 

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431