styremøte 23.februar 2016

Nytt fra HSK 23.februar 2016

 

Agenda: Status regnskap, forberedelse til årsmøte, tildeling av stipend 2015 – oversikt legges ut på hjemmesiden og fordeling av treningstid i AdO, 50 meteren.

Neste styremøte blir med nytt styre etter årsmøtet 4.mars

Utskrift