styremøte 23.februar 2016

Nytt fra HSK 23.februar 2016

 

Agenda: Status regnskap, forberedelse til årsmøte, tildeling av stipend 2015 – oversikt legges ut på hjemmesiden og fordeling av treningstid i AdO, 50 meteren.

Neste styremøte blir med nytt styre etter årsmøtet 4.mars

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431