Styremøte 2.februar 2016

 Nytt fra HSK styret 2.februar 2016

Saker vi diskuterte var: Status regnskap, HSK hjemmeside, kjøp av pc og skriver, forberedelse til årsmøte, tildeling av midler til ÅM frokost, tildeling av stipend 2015 – oversikt legges ut på hjemmesiden, terminliste og bruk av bydelsbassengene

Neste styremøte – 23.februar

Utskrift E-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431