Innkalling til kretsting 25. mars 2017

INNKALLING TIL KRETSTING

Alle klubber tilknyttet HSK inviteres til kretsting  lørdag 25. mars 2017 - på Scandic Ørnen

kl. 16.00 til 19.00 innkalles det til:

Kretsting

Kl. 19.30

Fellesmiddag på Ørnen

 Før selve tingforhandlingene vil det bli:

·      Informasjon/orientering fra kretsen.

·      Informasjon/orientering fra dommerutvalget i svømming.

·      Eventuelt andre spørsmål – diskusjon.

 

Påmelding på skjema (link under) sendes til kretsen senest 18.mars 2017.

Sendes per e-post til leder@hordaland-svommekrets.no

Felles middag dekkes av kretsen for deltakerne på svømmekretstinget.

Innkomne forslag skal være Kretsen i hende minimum 2 uker før årsmøtet (11. mars 2017).

Hordaland Svømmekrets

Marit Pedersen

Leder

UtskriftE-post

Kontakt

Postadresse: Hordaland Svømmekrets, Postboks 6143, 5892 BERGEN

Besøksadresse: Idrettens Hus, Brann stadion (Kun betjent etter avtale)

Org nr: 983 949 991

Bankkonto: 9521 65 03431